JINÁ DOBA

05.06.2020

Zůstane ve vzpomínkách, most osamocený, kdy v jiné době obležen turisty býval. Jen pár, procházejících touto dávnou stezkou, rozráží prázdnotu tohoto místa. 

A tak okem fotografa, v panoramatickém pojetí, zůstane tento otisk světla pro generace příští.